Mẫu Kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

PHỤ LỤC: MẪU KẾ HOẠCH THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2011/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


PHỤ LỤC

MẪU KẾ HOẠCH THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
(ban hành kèm theo Thông tư số 33/2011/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……

………, ngày … tháng …. năm ……..

 

KẾ HOẠCH (KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH) THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

NĂM ……….

  • Loại hình sản xuất kinh doanh: …………………………………………………………………………………

  • Nghề, công việc (sản xuất theo thời vụ, hoặc gia công xuất khẩu): …………………………………….

  1. Quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc trong năm …….. tính bình quân cho một người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường:

TQ =

  1. Kế hoạch phân bổ quỹ thời gian tiêu chuẩn làm việc trong năm:
Tháng Số giờ tiêu chuẩn làm việc hàng ngày Số ngày làm việc trong tháng Tổng số giờ làm việc Ghi chú
1 2 3 4 5
1        
2        
       
11        
12        
Tổng       TQ =

 

ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN
(Ký tên – Đóng dấu)
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký tên – Đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com