Mẫu Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Mẫu Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Mẫu số 03/TKTH-SDDPNN: TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2011 /TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở)

[01]  Kỳ tính thuế: Năm …..                              [02]Lần đầu:    €                     [03]    Bổ sung lần thứ:  …..

  1. Kê khai tổng hợp tại: [13] Quận/Huyện :                             [14] Hạn mức đất lựa chọn : …..m2
  1. Tổng hợp các thửa đất trong Tỉnh/Thành phố                                                                                                                            Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

*  Kê khai thửa đất thuộc địa bàn lựa chọn hạn mức trước. Thứ  tự kê khai các thửa đất ảnh hưởng đến giá trị diện tích vượt hạn mức và số thuế phải nộp.

[15] Số thuế chênh lệch kê khai phải nộp (Tổng cột (9) – Tổng cột (10) ):………………

Đề nghị hoàn trả   €     Trừ vào số phải nộp năm sau  €

Ngày …. tháng….. năm…..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, ghi rõ họ tên;  chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

–          Cột(4) : Chỉ kê khai tổng hợp với đất ở, có GCN. Lấy từ mục 5.1 trên Thông báo nộp thuế

–          Cột (9) = (6) x(5) x 0,03% + (7) x(5) x 0,07%  +  (8)x(5)x 0,15%

–          Cột (10):  Số thuế tính cho đất ở trên GCN. Lấy từ mục 7.1 trên Thông báo nộp thuế.

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com