Công văn gia hạn thanh toán

Công văn gia hạn thanh toán là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một hoặc một số chủ thể có thẩm quyền chấp nhận gia hạn việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của chủ thể này vì một số lý do nhất định trong hoạt động có một hoặc cả hai bên là tổ chức.

1. Tư vấn hướng dẫn lập Công văn gia hạn thanh toán

Nghĩa vụ thanh toán trong các hoạt động thỏa thuận là không thể tách rời. Việc soạn thảo công văn xin gia hạn thanh toán không phải là một lựa chọn hàng đầu khi thực hiện nghĩa vụ này. Tuy nhiên trong một số trường hợp, do có sự xuất hiện của những sự kiện khách quan làm cho việc thanh toán không thể đúng hạn, sự thống nhất, thông báo được gửi tới bên kia nhằm gia hạn thời hạn thanh toán là điều cần thiết.

Công văn gia hạn thanh toán cần nêu rõ 3 nội dung: Thời hạn thanh toán hiện tại, lý do xin gia hạn thanh toán, thời gian thực hiện nghĩa vụ thanh toán mới.

2. Mẫu Công văn gia hạn thanh toán


CÔNG TY……….

 

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-…….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

 

CÔNG VĂN GIA HẠN THANH TOÁN

(V/v Đề nghị gia hạn thanh toán đối với …)

———————–

       Hôm nay, ngày… tháng…. năm….., Phòng/Ban/Công ty/……………. chúng tôi làm công văn này để kính đề nghị Quý công ty xem xét gia hạn thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong Hợp đồng………………. ký kết giữa………………….. và Quý công ty vào ngày…./…../……. từ ngày…./…./……. đến ………………..

Với lý do sau:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(Bạn trình bày lý do dùng để thuyết phục chủ thể có thẩm quyền về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng mà bạn đưa ra là hợp lý và hợp pháp, có lợi ích cho cả hai bên, thể hiện thiện chí thanh toán của bên đề nghị)

Phòng/Ban/Công ty… chúng tôi làm công văn………………… kính gửi tới Quý công ty/Phòng/Ban/… để thông báo với Quý công ty/Phòng/Ban/… sự việc trên. Kính đề nghị Quý công ty/Phòng/Ban/… xem xét và đồng ý cho chúng tôi gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo điểm… Khoản…. Điều…… Hợp đồng……….. trong thời gian…………………. để đảm bảo……………… (bạn đưa ra lợi ích mà các bên có thể đạt được nếu việc gia hạn thanh toán được chấp nhận)

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

– Công ty…………….;

– Phòng/Ban/…….;

– …;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG/…….

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com