Mẫu Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất

Mẫu Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Text Box: Phụ lục số 3 (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT

 

Kính gửi:  Cục Thuế tỉnh …(đối với các tổ chức kinh tế)

                 Chi cục Thuế …   (đối với hộ gia đình, cá nhân)

 

1. Người thuê đất:

a. Tên người thuê đất:

– Đối với cá nhân: ghi rõ họ tên, số CMT, ngày cấp, nơi cấp

– Đối với hộ gia đình: ghi họ tên người đứng tên trên sổ thuê đất của nhà nước; số CMT, ngày cấp, nơi cấp

– Đối với tổ chức: ghi tên tổ chức, MST, số đăng ký KD, ngày cấp, nơi cấp.

b. Địa chỉ:

– Đối với cá nhân, hộ gia đình: ghi rõ địa chỉ thường trú;

– Đối với tổ chức: ghi rõ địa chỉ nơi đặt trụ sở chính theo Giấy ĐKKD.

2. Đề nghị giảm 50% tiền thuê đất phải nộp đối với:

– Thửa đất thứ 1: địa chỉ thửa đất (nếu đã được cấp GCNQSD) thì ghi rõ số GCN, ngày cấp và địa chỉ thửa đất theo GCN; diện tích; Quyết định cho thuê đất (số, ngày, cơ quan ban hành); Hợp đồng thuê đất (số, ngày); Đơn giá thuê đất:   …. (theo Quyết định số.., ngày..)

–          Thửa đất thứ 2:…

–         

3. Số tiền thuê đất phải nộp năm 2010 theo Thông báo của cơ quan Thuế:

            – Thửa đất thứ 1:

                        – Thửa đất thứ 2:

                        …

4. Số tiền thuê đất phải nộp năm 2013 theo thông báo của cơ quan Thuế:

– Thửa đất thứ 1:

                        – Thửa đất thứ 2:

                         …

5. Số tiền thuê đất phải nộp năm 2014 theo quy định:

– Thửa đất thứ 1:

                        – Thửa đất thứ 2:

                         …

6. Số tiền thuê đất đề nghị giảm:

–          Năm 2013: tổng số tiền đề nghị giảm của các thửa đất.

–          Năm 2014: tổng số tiền đề nghị giảm của các thửa đất.

7. Người làm đơn:  Ký, ghi rõ họ tên (Đối với tổ chức thì thủ trưởng cơ quan ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu).

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com