Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN

Mẫu số 05-ĐK-TCT: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ – DÙNG CHO CÁ NHÂN THUỘC DIỆN NỘP THUẾ TNCN
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

TAX REGISTRATION FORM

Mã số thuế

(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:

[02]. Ngày tháng năm sinh:

ngày     tháng          năm

Nam Nữ

[03]. Giới tính:
[04]. Quốc tịch:………………………………

[05]. Số chứng minh nhân dân

hoặc số hộ chiếu

 

 [05.1]. Ngày cấp:

ngày     tháng          năm

 [05.2]. Nơi  cấp: ……………………………………………………………………………………….

[06]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

[06.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: …………………………………………………………

[06.2]. Xã, phường: …………………………………………………………………………………..

[06.3]. Quận, huyện: ………………………………………………………………………………….

[06.4]. Tỉnh, thành phố: …………………………………

[06.5]. Quốc gia: ……………………..

[07]. Địa chỉ cư trú:

[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: …………………………………………………………

[07.2]. Xã, phường: ……………………………………………………………………………………

[07.3]. Quận, huyện: ………………………………………………………………………………….

[07.4]. Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………..

[08]. Điện thoại liên hệ: ………………………………………..  [09]. Email: …………………………

[10]. Cơ quan thuế quản lý: …………………………………………………………………………………..

[11]. Nơi đăng ký quyết toán thuế:………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

…, ngày …tháng  … năm …………

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ

 (Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com