Mẫu Tờ khai phí sử dụng đường bộ

Mẫu Tờ khai phí sử dụng đường bộ

Phụ lục số 03: TỜ KHAI PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ (áp dụng đối với xe ô tô)
(Ban hành kèm theo Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính)

Phụ lục số 03

 

Mẫu số 01/TKNP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————————-

 

 

TỜ KHAI PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

(áp dụng đối với xe ô tô)

Kỳ tính phí:  ……..

 

Người nộp phí:………………………………………………………………………….

Mã số thuế/Số CMND:………………………………………………………………

Địa chỉ:  ……………………………………………………………………………………

Quận/huyện: ………………. Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

Điện thoại: …………………  Fax: ……………… Email: ………………

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số TT Phương tiện chịu phí Biển số xe thời gian nộp phí Số phí phải nộp
(1) (2) (3) (4)
1 ………………………………….
2 ………………………………….
  Tổng số phí phải nộp:      

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

                       Ngày……… tháng……….. năm……….

Người nộp phí

                     

đóng dấu (nếu có), ký và ghi rõ họ tên

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com