Biên bản kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

Mẫu Biên bản thực nghiệm kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh đồ ăn, đồ uống hoặc những cơ sở chế biến, sơ chế cung cấp thức ăn cho cá nhân, tổ chức, đoàn thể khác.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Tổng quan Biên bản kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

Biên bản kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận, tường thuật lại việc kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của một số chủ thể có thẩm quyền đối với một hoặc một số cơ sở nhất định trong một thời gian xác định.

Mẫu Biên bản kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

BIÊN BẢN KIỂM TRA AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

(Số:………../BB-……..)

 – Căn cứ Luật an toàn thực phẩm năm 2010;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Hôm nay, vào hồi ….giờ ….phút, ngày…… tháng….. năm……, tại……………………. nhằm thực hiện………………. về việc kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ………… chúng tôi gồm:

1./Ông…………………………                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Chức vụ:…………………………………..

2./Bà………………………………….                             Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Chức vụ:…………………………………..

3./…

Thành lập Ban/Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở………………

Địa chỉ:…………………………………………………………..

Số điện thoại:…………………………….    Số Fax:………….

Đại diện cơ sở:…………………………….. Chức vụ:…………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Căn cứ đại diện:…………………………

Do Ông……………. làm trưởng đoàn/ban kiểm tra/….

Thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm với các nội dung sau:

…………………………………………

…………………………………………

(Phần này bạn trình bày nội dung kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được tiến hành trên thực tế)

Sau quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra quyết định đánh giá điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ sở…………….. như sau:

STT Nội dung đánh giá Đối tượng đánh giá cụ thể Đạt Không đạt Ghi chú
1 Cơ sở vật chất Hệ thống cung cấp nước      
Dây chuyền sản xuất      
     
2          
3          
         

(Tùy thuộc vào nội dung đánh giá mà bạn có thể đưa ra những thông tin, tiêu chí để tính mức độ đánh giá)

Nội dung khác (nếu có):………………………………………..

Kết luận, kiến nghị và xử lý:

…………………………………

…………………………………

(Phần này bạn đưa ra các kết luận, kiến nghị và xử lý mà Ban/đoàn kiểm tra nhận định, ví dụ, qua kết quả kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở………….. Đoàn kiểm tra chúng tôi kết luận Cơ sở…………..  thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình………..)

Sau khi đọc lại Biên bản này, các bên tham gia làm việc cùng ký tên đồng ý về nội dung Biên bản này và ……………………………. (đưa ra ý kiến về biên bản, đồng ý hay không, nếu không đồng ý thì không đồng ý với nội dung nào)

Biên bản này được lập thành…. bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…. bản để…………….

Đại diện cơ sở

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Chủ thể kiểm tra

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com