Công văn yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu

Công văn yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu với những nội dung dựng sẵn được liệt kê dưới đây có thể sử dụng rất dễ dàng, gửi quý khách tham khảo.

Tổng quan Công văn yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu

Công văn yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu là văn bản được sử dụng trong trường hợp cơ quan, đơn vị tham gia dự thầu làm rõ về những nội dung trong hồ sơ dự thầu. Văn bản phải thể hiện những nội dung như: căn cứ yêu cầu làm rõ, tên nhà thầu, nội dung làm rõ,…

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu

CÔNG TY …

_____

Số: …/CV- …

V/v: Làm rõ hồ sơ dự thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

……., ngày  … tháng … năm …

Kính gửi: Công ty (Tên nhà thầu có hồ sơ dự thầu cần làm rõ)……………….

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu cũng như để đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu diễn ra công khai, hiệu quả, Công ty …… với tư cách là bên mời thầu có công văn này đề nghị Công ty …… – bên dự thầu làm rõ hồ sơ dự thầu với những nội dung sau đây:

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Rất mong phía nhà thầu sớm có văn bản trả lời cho chúng tôi.

Trân trọng.

Nơi nhận:

 

– Như trên;

– Lưu: VT;

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com