Đơn xin tham gia dân quân tự vệ

Đơn xin tham gia dân quân tự vệ, tham gia vào lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực để phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội.

Tổng quan về Đơn xin tham gia dân quân tự vệ

Đơn xin tham gia dân quân tự vệ là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét nhu cầu để cá nhân này có thể tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ và thực hiện những nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao phó.

Mẫu Đơn xin tham gia dân quân tự vệ

Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

…………., ngày … tháng … năm…… 

ĐƠN XIN THAM GIA DÂN QUÂN TỰ VỆ

(V/v: xin gia nhập dân quân tự vệ  của xã………………..)

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ năm 2009;

Kính gửi: -Ban chỉ huy quân sự xã…………….

                                            – Ông: ……………..Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã…………………

Tôi là:…………………………………..… Sinh năm: …………………..

CMND số: ……………………. Cấp ngày: ………… Tại: ……………………

Trú tại:……………………………………………………………….

Tôi xin trình bày với quý cơ quan một việc như sau:

(Trình bày nguyện vọng, mong muốn)

…………………………………………………………………………

(Ví dụ: Với mong muốn được đóng góp sức lực của mình vào việc giữ gìn an ninh – trật tự, kỉ cương chung của địa phương và phòng chống các tệ nạn trên địa bàn xã, đồng thời cũng là để tu dưỡng, rèn luyện bản thân, để bản thân có trách nhiệm hơn với công việc và xã hội cho nên tôi có nguyện vọng được tham gia vào hàng ngũ dân quận tự vệ của xã.

Dựa theo Điều 11 Luật Dân quân tự vệ năm 2009 có quy định như sau :

Điều 11.Tiêu chuẩn và tuyển chọn vào dân quân tự vệ nòng cốt

1.Công dân Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn vào dân quân tự vệ nòng cốt:

a)Lý lịch rõ ràng;

b)Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

c)Đủ sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.

2.Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, có khả năng hoạt động trên biển được tuyển chọn vào dân quân tự vệ biển. …”

Xét thấy, bản thân tôi đã có đủ điều kiện để có thể trở thành một dân quân tự vệ của địa phương, cho nên, tôi kính đề nghị Ban chỉ huy quân sự cho tôi được đăng ký và tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ của địa phương

Kính mong quý cơ quan xem xét, chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com