Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng thương phẩm

Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng thương phẩm dưới đây được chúng tôi áp dụng theo các quy định của pháp luật mới nhất năm 2019. Với các ghi nhận thỏa thuận cụ thể, chúng tôi mong rằng sẽ phần nào là những cở sở tham khảo đáng tin cậy của quý độc giả.

Hợp đồng là sự ký kết của bên cung cứng và bên thu mua với mục đích lợi nhuận trong lĩnh vực xây dựng, đối tượng của hợp đồng có thể là cát, sỏi, xi măng, lõi sắt, tre, gỗ, đá và các nguyên liệu xây dựng khác.

Mẫu Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng thương phẩm

Tư vấn soạn thảo: 1900.0191


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội , ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THƯƠNG PHẨM

( Số : … / HĐMB – …… )

 • Căn cứ : Bộ luật dân sự 2015

Hôm nay , ngày … / … / … tại ….. , chúng tôi gồm :

BÊN A : Ông …. ( Bên bán )

CMND số : …. cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….

Địa chỉ thường trú : ….

Mã số thuế : ……

Số điện thoại liên lạc : ….

BÊN B : Ông …. ( Bên mua )

CMND số : …. Cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….

Địa chỉ thường trú : ….

Mã số thuế : ……

Số điện thoại liên lạc : ….

Cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng số …. ngày …. tháng … năm …. để mua bán bê tông thương phẩm .

ĐIỀU 1 . Nội dung của hợp đồng vật liệu xây dựng

 1. Đối tượng của hợp đồng : Bê tông thương phẩm theo mác , chỉ tiêu kỹ thuật và các dịch vụ khác
 2. Địa điểm giao : Nhà xưởng số …..

ĐIỀU 2 . Thời hạn thực hiện hợp đồng

Hợp đồng được thực hiện từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … kể từ ngày ký kết hợp đồng .

ĐIỀU 3 : Thực hiện hợp đồng

 • Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua các loại bê tông thương phẩm sau :
STT Bê tông thương phẩm Đơn vị Giá tiền (đồng) Hình dạng
1 Mác 100 đá (1×2) m3 700.000 15x15x15
2 Mác 100 đá (1×2) m3 710.000 15x15x15
3 Mác100 đá (1×2) m3 750.000 15x15x15
4 Mác 100 đá (1×2) m3 800.000 15x15x15
  Bơm từ tầng 4 trở lên lũy tiến 300.000 đồng / sàn ( cos 0 được tính là sàn tầng 1 )
 • Giá trị hợp đồng được tính dựa theo khối lượng bê tông theo yêu cầu thực tế công trình . Giá trị cuối cùng của hợp đồng hay giá trị hàng hóa mua bán được xác định chính thức dựa trên khối lượng bê tông được 2 bên ký xác nhận trong các biên bản xác nhận khối lượng và các biên bản xác nhận khối lượng này là một phần không thể tách rời của hợp đồng này .
 • Đơn giá sẽ được tính tại thời điểm ký kết hợp đồng .
 • Vật liệu : Xi măng Bút Sơn , cát vàng Sông Lô .

ĐIỀU 4 : Hình thức thanh toán, giá vật liệu

Bên B sẽ thanh toán cho Bên A bằng tiền mặt

Bên B có trách nhiệm thanh toán cho Bên A 100 % giá trị tiền hàng sau khi nhận hàng của từng đợt đổ .

Nếu quá hạn thanh toán 05 ngày của từng đợt đổ mà Bên A vẫn chưa nhận được tiền thanh toán của Bên B thì Bên A có quyền đơn phương ngừng cung cấp bê tông .

ĐIỀU 5 : Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ Bên A :
 • Đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật trong dịch vụ cung cấp bê tông .
 • Chấp hành nghiêm nội quy công trường của Bên B .
 • Tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động đối với nhân viên của đơn vị mình trong suốt quá trình thi công .
Quyền và nghĩa vụ Bên B :
 • Đăt hàng trước 24 giờ . Thòi gian đổ bê tông sẽ được xác định tối thiểu trước 4 giờ.
 • Lắp đặt các thiết bị phục vụ đảm bảo trật tự an toàn vệ sinh môi trường trước cổng công trường trong và sau khi đổ bê tông .
 • Chuẩn bị mặt bằng , đường đi lại trong công trường đảm bảo cho xe chuyên chở bê tông hoạt động tốt.
 • Thanh toán cho Bên A theo đúng thỏa thuận đã quy định .

ĐIỀU 6 : Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt sau khi các bên đã thực hiện xong đầy đủ nội dung của hợp đồng .

ĐIỀU 7 : Giải quyết tranh chấp hợp đồng

 • Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng , trong quá trình thực hiện nếu có xảy ra tranh chấp 2 bên phải thông báo cho nhau để tìm cách giải quyết . Trường hợp 2 bên không thỏa thuận được sẽ do Tòa án giải quyết .

Điều 8 : Phạt vi phạm

 • Trường hợp Bên A giao không đúng số lượng / chất lượng của hàng hóa sẽ phải chịu mức phạt 8 % tổng giá trị hợp đồng .
 • Trường hợp Bên B chậm thanh toán tiền cho Bên A sẽ phải bồi thường cho Bên A 8 % tổng giá trị hợp đồng .

Hợp đồng này được lập thành 02 bản , mỗi bên giữ 1 bản có giá trị pháp lý như nhau .

Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký .

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com