Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế

Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế là văn bản của cá nhân/cơ quan/tổ chức sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, đánh giá hồ sơ thiết kế công trình xây dựng, nhà ở,….; việc lập biên bản nghiệm thu nhằm ghi nhận lại toàn bộ tiến trình, công tác nghiệm thu của cá nhân/cơ quan/tổ chức đó,cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 ……, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỒ SƠ THIẾT KẾ

(Số:…/BB-…)

TÊN HỒ SƠ THIẾT KẾ: …………………………………………………………

Căn cứ vào các văn bản pháp luật sau đây, cùng tình hình thực tế, nhu cầu khả năng của các bên để tiến hành nghiệm thu Hồ sơ thiết kế

-Bộ luật Dân sự năm 2015;

-Luật Xây dựng năm 2014;

-Các văn bản pháp luật có liên quan, điều chỉnh.

Đối tượng nghiệm thu

– Nghiệm thu hồ sơ thiết kế

– Kết cấu của bản thiết kế;

– Tính khả thi, thẩm mỹ;

– Các công việc nghiệm thu khác…………………………………………………

Thành phần trực tiếp nghiệm thu

BÊN NGHIỆM THU(CHỦ ĐẦU TƯ)

Người đại diện- Ông/Bà: …………………………………… Chức vụ: ……………..

BÊN THIẾT KẾ:

Người đại diện- Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ: ……………..

 

Thời gian nghiệm thu

Bắt đầu lúc….giờ…phút, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …giờ….phút, ngày ……tháng…năm….

Tại: …………………………………………………………………………………………………………….

Đánh giá

– Về kết cấu của bản thiết kế;

– Về tính khả thi, thẩm mỹ;

-Các tiêu chí khác…………………………………………………………..

Kết luận

Đạt hay không đạt;

– Sự dụng được hay không sử dụng được hồ sơ thiết kế;

– Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thay thế các giấy tờ tài liệu trong hồ sơ;

Các kết luận khác nếu có: …………………………………………………………

BÊN NGHIỆM THU

 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BÊN THIẾT KẾ

 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com