Biên bản nghiệm thu hợp đồng

Biên bản nghiệm thu hợp đồng là văn bản của cá nhân/cơ quan/tổ chức sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, rà soát, đánh giá hợp đồng, việc lập biên bản nghiệm thu nhằm ghi nhận lại toàn bộ tiến trình, công tác kiểm tra của cá nhân/cơ quan/tổ chức đó,cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản nghiệm thu hợp đồng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 ……, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG

(Số:…/BB-…)

TÊN HỢP ĐỒNG: ……………………………………………………………….

ĐƯỢC KÝ KẾT BỞI: ……………………………………………………………

Căn cứ vào các văn bản pháp luật sau đây, cùng tình hình thực tế, nhu cầu khả năng của các bên để tiến hành nghiệm thu Hợp đồng số…/HĐ-….

-Bộ luật Dân sự năm 2015;

-Các văn bản pháp luật có liên quan, điều chỉnh.

Đối tượng nghiệm thu

– Nghiệm thu về hình thức, nội dung của hợp đồng;

– Tính khả thi của hợp đồng;

– Các công việc nghiệm thu khác…………………………………………………

Thành phần trực tiếp nghiệm thu

-Các chủ thể ký kết hợp đồng( Bên A- Bên B; họ tên; thông tin;…)

-Bên soạn thảo Hợp đồng;

-Các đơn vị, cá nhân, tổ chức;

………..

Thời gian nghiệm thu

Bắt đầu lúc….giờ…phút, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …giờ….phút, ngày ……tháng…năm….

Tại: …………………………………………………………………………………………………………….

Đánh giá

– Về hình thức, nội dung của hợp đồng;

– Về tính khả thi của hợp đồng;

-Các tiêu chí khác…………………………………………………………..

Kết luận

Đạt hay không đạt;

– Tiếp tục hay thực hiện Hợp đồng;

– Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thay thế hợp đồng;

Các kết luận khác nếu có: …………………………………………………………

Các bên tiến hành nghiệm thu ký, ghi rõ họ tên, chức vụ

BÊN NGHIỆM THU

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BÊN NGHIỆM THU

 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com