Đơn đề nghị yêu cầu bồi thường

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị yêu cầu bồi thường


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

(Đối với vụ việc …………………..)

Kính gửi: …………………………………….….

(Tên của người, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm phải bồi thường)

– Căn cứ Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 (đối với thiệt hại do nhà nước gây ra)

– Căn cứ Luật Dân sự 2015

– Căn cứ Luật Thương mại 2005

– Căn cứ Luật Giao thông đường bộ 2008 (đối với yêu cầu bồi thường tai nạn giao thông)

Tôi tên là:…………………………CMND số…………..cấp ngày…………do Công an ………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………..

Dựa theo Biên bản đã lập ngày … tháng … năm … về việc xác định mức độ thiệt hại, Tôi đề nghị Quý ông/bà/tổ chức bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, cụ thể các khoản sau:

1. Thiệt hại về tài sản

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

(Tên những tài sản bị thiệt hại kèm theo số lượng, đặc điểm, ví dụ như: 01 chiếc xe máy Honda Wave biển kiểm soát 29K2-6521)

Giá trị ước tính của tài sản tại thời điểm bị thiệt hại:…………………………………………..VNĐ

Mức yêu cầu bồi thường: ………………………………………………………………………………VNĐ

………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Các thiệt hại khác do bị ảnh hưởng (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Tổng cộng số tiền yêu cầu bồi thường và thời hạn đề nghị bồi thường

Tổng cộng:………………………………………………..VNĐ (Bằng chữ: ………………………..đồng)

Thời hạn đề nghị bồi thường: 10 ngày kể từ ngày … tháng … năm … (hoặc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu bồi thường này)

Đề nghị Quý Ông/Bà/Tổ chức bồi thường cho tôi về những thiệt hại thực tế nêu trên mà tôi đã phải gánh chịu do hành vi của Ông/Bà/Tổ chức gây ra.

Nếu vượt quá thời hạn nêu trên, sự việc vẫn không được giải quyết, tôi sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật./.

Trân trọng!

Tài liệu chứng cứ chứng minh kèm theo:

1.

2.

….., ngày … tháng … năm …….

Người yêu cầu bồi thường
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com