Đơn khiếu nại về cung cấp nước sạch

Đơn khiếu nại về cung cấp nước sạch là văn bản của hộ gia đình, cá nhân sử dụng nước gửi đến công ty/nhà máy cung cấp nước sạch khiếu nại về chất lượng nước được cung cấp không như cam kết của đơn vị.

Mẫu Đơn khiếu nại về cung cấp nước sạch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

————o0o————-

…………., ngày ….. tháng …… năm 2019

ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ CUNG CẤP NƯỚC SẠCH

(V/v: Cung cấp nước sạch)

Căn cứ Hợp đồng cung cấp nước sạch số ……………….. ngày ….. tháng …… năm …….;

Kính gửi: CÔNG TY CUNG CẤP NƯỚC SẠCH ……..

Tôi là: ………………………………………………… Sinh ngày: ……/……/……

Chứng minh nhân dân số: ……………………………….. cấp ngày …./…./….. tại …………………..

Trú tại: ………………………………………………………………………………………………………………

Là đại diện hộ gia đình sử dụng nước tại địa chỉ ………………………………………………………. theo Hợp đồng cung cấp nước sạch ngày …./…./….

Theo Hợp đồng cung cấp nước ký kết giữa hộ gia đình chúng tôi và công ty ngày …../…./…. nêu trên, Công ty có trách nhiệm cung cấp nước sạch cho gia đình tôi sử dụng kể từ ngày …../…/….. và phải đảm bảo chất lượng của nước trong suốt quá trình sử dụng. Tuy nhiên, sau khi sử dụng nước được khoảng …………. tháng, gia đình tôi nhận thấy nước sạch do công ty cung cấp cho gia đình sử dụng có biểu hiện lạ bao gồm: nước có màu ……., có cặn bẩn và có mùi khó chịu. Sự việc này đã xuất hiện kể từ ngày …./…./…. và đã tiếp diễn kể từ đó cho đến nay.

Vậy, nay, tôi nhận thấy, chất lượng nước sạch mà công ty cung cấp cho gia đình sử dụng đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận về chất lượng nước mà công ty cam kết. Bởi đó, bằng đơn này, tôi đại diện cho hộ gia đình sử dụng nước gửi đơn khiếu nại về việc cung cấp nước sạch của quý công ty. Kính đề nghị quý công ty nhanh chóng xem xét, sớm có biện pháp xử lý và có văn bản trả lời cho gia đình tôi về việc cung cấp nước nêu trên để gia đình tôi sớm có nước sạch để sử dụng trở lại và tránh các hệ lụy về sức khỏe có thể có cho gia đình.

Kính mong quý công ty sớm có phản hồi và có biện pháp xử lý.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com