Đơn xin cấp lại quyết định ly hôn

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp lại quyết định ly hôn

Đơn xin cấp lại quyết định ly hôn là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (Tòa án nhân dân đã ban hành Quyết định ly hôn trước đó) xem xét, thực hiện việc cấp lại Quyết định ly hôn trước đó cho chủ thể có thẩm quyền.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN CẤP LẠI QUYẾT ĐỊNH LY HÔN

(V/v: Cấp lại Quyết định ly hôn số………. của………… và………..)

Kính gửi: – TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN/TỈNH……………

– Ông:……………… – Chánh án Tòa án nhân dân huyện/tỉnh………….

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền như Viện kiểm sát nhân dân,…)

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Tôi là……………. (tư cách của bạn trong việc làm đơn, như, nguyên đơn trong vụ án dân sự/việc dân sự được Quý Tòa thụ lý giải quyết) theo Quyết định………….. về việc………………………………. được ban hành vào ngày…./……/……….

Tới ngày…/…./…….., kết thúc quá trình giải quyết vụ án/việc ly hôn giữa tôi và:

Anh/Chị:………………………………………………..                 Sinh năm:…………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Quý Tòa có giao cho chúng tôi Quyết định ly hôn số………….., trong đó ghi nhận một số nội dung chính sau:

1./……………

2./…………… (bạn có thể đưa ra một số nội dung chính của Quyết định này)

Tuy nhiên, vì một số lý do sau:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

(Bạn trình bày hoàn cảnh và lý do cụ thể làm bạn làm đơn này)

Hiện tại, tôi không thể cung cấp được Quyết định ly hôn cho……….. theo yêu cầu của …………để……………

Do vậy, tôi làm đơn này trình bày với Quý Tòa vấn đề trên để đề nghị Quý Tòa xem xét, cấp lại cho tôi Quyết định ly hôn…………… mà tôi đã nêu trên hoặc văn bản có giá trị tương đương với Quyết định này để tôi có thể cung cấp Quyết định ly hôn trên cho…………… Từ đó làm căn cứ để tôi có thể………………

Tôi xin cam đoan với Quý Tòa những gì mà tôi đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật, và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin này là sai sự thật. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com