Đơn xin đăng ký đấu giá tài sản

Đơn xin đăng ký đấu giá tài sản là văn bản của cá nhân/tổ chức có đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, đơn này được gửi đến tổ chức đấu giá tài sản với mục đích xin đăng ký đấu giá tài sản, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Đơn xin đăng ký đấu giá tài sản

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

-Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

-Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;

-Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

-Và các văn bản khác có liên quan.

Kính gửi: – Hội đồng đấu giá tài sản……………

– Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản…………………

Tôi tên là:……………………………….                       Sinh năm:………

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:………………………………

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………..

Số TK:…………….- Chi nhánh…………- Ngân hàng……………

Nghề nghiệp:……………………

Tôi được biết vào ngày…tháng…năm…. tại địa chỉ……………….thuộc Trung tâm đấu giá tài sản…………..sẽ diễn ra phiên đấu giá tài sản đối với tài sản có thông tin được niêm yết như sau:

Tên tài sản:……………………………………………

Tên chủ sở hữu tài sản đấu giá:………………………………………….

Số lượng:……………………………………….

Nơi có tài sản đấu giá:……………………………………….

….

Sau khi tìm hiểu thông tin về tài sản đấu giá và quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm đấu giá tài sản…………. ………………Tôi nhận thấy mình đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để được tham gia đấu giá tài sản nêu trên.

Chính vì vậy, tôi làm đơn này mong Trung tâm đấu giá tài sản……………, Hội đồng đấu giá tài sản……………………..xem xét để tôi được tham gia cuộc đấu giá này.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com