Đơn xin dự án

Đơn xin dự án là mẫu đơn thể hiện mong muốn, nhu cầu của nhà đầu tư về việc được trực tiếp thực hiện 1 dự án nào đó.

Mẫu Đơn xin dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019.

ĐƠN XIN DỰ ÁN

Kính gửi:  Ban lãnh đạo công ty…………

– Trưởng ban quản lý dự án công ty……..

Căn cứ Quyết định số:…./ QĐ-……. về việc  thực hiện các dự án ……….

Tên tôi là:…………………………………………………………….               Ngày sinh:../…/….

Chức vụ:………………………………………………………………

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:……………..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Vào ngày…/…/…., công ty có tổ chức cuộc họp giữa ban lãnh đạo và trưởng phòng  quản lý dự án để phổ biến các dự án sắp tới của công ty và ai sẽ đăng ký thực hiện.

Căn cứ vào Quyết định số:…/QĐ-…. , tôi có đề xuất được nhận dự án….. của công ty để thực hiện theo bản phác thảo định hướng thực hiện dưới đây:

……………………………………………………………………………………………………………..

Theo đánh giá và kinh nghiệm trong …năm thực hiện dự án thì khả năng thành công tôi đặt ra của dự án này là …%. Tôi tin rằng kết quả mang lại trong dự án lựa chọn lần nay sẽ mang lại cho công ty những thành quả nhất định.

Do vậy, Tôi kính đề nghị ban lãnh đạo công ty xem xét cho tôi được nhận dự án …. để thực hiện.

Tôi cam kết sẽ thực hiện dự án một cách nghiêm túc và mang lại kết quả như mục tiêu đã đặt ra. Nếu trong quá trình thực hiện để xảy ra sai xót gây ảnh hưởng đến công ty, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kính mong ban lãnh đạo xét duyệt cho tôi được nhận dự án như đề xuất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!                                                       

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com