Đơn xin giảm tiền sử dụng đất

Mẫu Đơn xin giảm tiền sử dụng đất

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…..tháng….năm…..

ĐƠN XIN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ABC

Căn cứ Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

Tôi tên là: Nguyễn Văn B                                    Sinh năm: 19xx

Giấy chứng minh nhân dân số: 000000000 cấp ngày …/…/… tại Công an Tỉnh D.

Hộ khẩu thường trú: Thôn C, xã E, huyện F, tỉnh D

Chỗ ở hiện tại: Thôn C, xã E, huyện F, tỉnh D

Số điện thoại liên hệ: 0123456789

Tôi xin trình bày Qúy cơ quan một sự việc sau:

Ngày …/…/…, gia đình tôi có nhận được giấy chứng nhận hộ nghèo của Uỷ ban nhân dân xã ABC. Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP

“Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất

1.Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

….”

Do đó, tôi kính đề nghị quý cơ quan xem xét và giảm tiền sử dụng đất đối với gia đình em theo quy định pháp luật.

Kính mong Qúy cơ quan xem xét, giải quyết yêu cầu của tôi một cách nhanh chóng để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com