Đơn xin học dự thính

Đơn xin học dự thính là nguyện vọng của học sinh, sinh viên về vấn đề được tham gia vào một tiết học, lớp học để dự thính.

Mẫu Đơn xin học dự thính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN HỌC DỰ THÍNH

Kính gửi:Ban giám hiệu nhà trường …………………….

– Phòng công tác sinh viên khóa …..

Căn cứ Quyết định số:…../QĐ-ĐHLHN quy định về việc mở lớp học dự thính đối với hệ chính quy năm 2019 -2020;

Căn cứ nội quy, quy chế của trường Đại học Luật Hà Nội;

Tên em là:……………………………….                            Ngày sinh:../…/….

MSSV: 400540                                                         Lớp:……………………

Khoa: Pháp luật dân sự                                             Trường:………………

CMND/ CCCD:…………………                             Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Em làm đơn này xin trình bày vấn đề sau:

Ngày …/…/… em có thấy trường ra thông báo về việc mở lớp học dự thính đối với hệ chính quy trường Đh Luật Hà Nội. Qua tìm hiểu thì em thấy lớp học này rất bổ ích và cần thiết nên em rất mong muốn được tham gia.

Căn cứ vào Quyết định số:…/ QĐ-ĐHLHN, em kính đề nghị nhà trường xem xét, giải quyết cho em được tham gia lớp học dự thính đợt này.

Em xin gửi kèm theo đơn là một số giấy tờ liên quan sau:

1, Thẻ sinh viên,..

2,…….

Kính mong thầy cô tạo điều kiện cho em được theo học lớp học.

Em xin chân thành cảm ơn!                                                       

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com