Đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Một số trường hợp sử dụng biểu mẫu văn bản như: Người đang thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước muốn mua căn nhà đó…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin mua nhà thuộc sở hữu nhà nước


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

…..ngày….tháng….năm…….

ĐƠN XIN MUA NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Kính gửi: UBND QUẬN ……

HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUẬN………

Tên tôi là:…………………………………………………. Sinh ngày:…………………………

CMND số:………………………………… cấp ngày……………tại……………………………….

Hiện đang công tác tại:……………………………………………………………………………………

Hộ khẩu nơi thường trú:………………………………………………………………………………….

Chúng tôi có thuê nhà ở của quý cơ quan:

Tại căn nhà số:…………, đường…………, phường…….., quận…………., thành phố …………

Theo hợp đồng số thuê nhà :……………………. ngày………………………………………

Cấp nhà ghi trong hợp đồng:…………………………………………………………………………..

Diện tích sử dụng ghi trong hợp đồng:………………………………………………………………

Diện tích đất ở ghi trong hợp đồng:…………………………………………………………………..

Giá tiền thuê nhà hàng tháng là:……………………………………………………………………….

Gia đình chúng tôi đã trả tiền thuê nhà hết tháng:……………………………………………….

Hiện nay, Nhà nước có chủ trương bán nhà ở cho các hộ đang thuê ở. Vậy chúng tôi đề nghị Hội đồng bán nhà ở và…………………………………………………………………….

Cho chúng tôi được mua căn nhà trên.

Chúng tôi xin chấp hành mọi quy định của Nhà nước về thủ tục mua bán nhà ở và hứa sẽ tạo điều kiện để quý cơ quan thực hiện việc đo, vẽ, xác định giá nhà.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com