Đơn xin sao chụp tài liệu

Đơn xin sao chụp tài liệu là văn bản của cá nhân gửi đến cơ quan, tổ chức xin sao chụp hồ sơ tài liệu để sử dụng vào các mục đích chính đáng của mình.

Mẫu Đơn xin sao chụp tài liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN SAO CHỤP TÀI LIỆU

Kính gửi: Ban quản lý thư viện trường Đại học …………………

Căn cứ Nội quy, quy chế thư viện của Trường Đại học …………………..;

Em tên là:…………………………………………..

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD số:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………..………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ:………….

MSSV: ………………………. Lớp:…………. Khoa: ………………………………………………..

Em làm đơn này xin trình bày với quý đơn vị nội dung sau:

Theo thông báo của Phòng đào tạo, tháng …./……. Nhà trường sẽ phát động cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học để khuyến khích sinh viên tích cực nghiên cứu, rèn luyện, học tập. Để hưởng ứng cuộc thi, em cùng hai bạn là ……………………………. đã đăng ký tham gia với chủ đề …………………….. Theo chúng em được biết, thư viện trường có rất nhiều tài liệu bổ ích và cần thiết cho đề tài mà em đã chọn. Tuy nhiên theo quy chế của thư viện tránh mất mát, hư hỏng tài liệu thì một số tài liệu quan trọng sẽ không được mượn ra khỏi thư viện mà chỉ có thể tham khảo tại thư viện. Do lượng tài liệu quá nhiều và phải có thời gian nghiên cứu thì mới để có thể đưa ra những nhận định, kết quả.

Vì vậy, bằng đơn này, em kính đề nghị ban quản lý thư viện cho phép em được sao chụp lại một số tài liệu để phục vụ cho quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài của mình.

Cụ thể là các tài liệu như sau: …………….

Em xin cam đoan sẽ sử dụng tài liệu đúng mục đích và chịu trách nhiệm  với tài liệu khi mang ra khỏi thư viện.

Ngoài ra, em xin gửi kèm theo đơn một số giấy tờ chứng minh liên quan sau:

– Thẻ sinh viên

– Giấy chứng nhận đăng ký tham gia cuộc thi….

Kính mong ban quản lý thư viện tạo điều kiện giải quyết cho em được sao chụp tài liệu như đã trình bày.

Em xin chân thành cảm ơn.

 Người làm đơn

 ( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com