Đơn xin xác nhận chuyển khẩu

Đơn xin xác nhận chuyển khẩu ghi nhận lại yêu cầu mong muốn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận về nội dung chuyển khẩu.

Mẫu Đơn xin xác nhận chuyển khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019.

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CHUYỂN KHẨU

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân xã………

  Công an xã….

Căn cứ Luật cư trú  2006.

Tên tôi là:

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Tôi kết hôn với anh Nguyễn Văn T sinh năm ……. Hộ khẩu thường trú tại:………. Tôi chính thức chuyển sang nhà chồng kể từ  ngày…/…../…. tại ……………Đến nay tôi đã hoàn tất thủ tục chỉ chờ kết quả từ phía công an ký và cho tôi chuyển vào hộ khẩu nhà chồng.Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi thì tôi muốn xin xác nhận chuyển khẩu để giải quyết một số việc cá nhân.

Căn cứ Khoản 1,2 Điều 28 Luật cư trú 2006 quy định về giấy chuyển hộ khẩu:

“1. Công dân khi chuyển nơi thường trú thì được cấp giấy chuyển hộ khẩu.

  1. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau đây:

a) Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;

b) Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  1. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu được quy định như sau:

a) Trưởng Công an xã, thị trấn cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.”

Theo đó, tôi kính đề nghị cơ quan xem xét xác nhận chuyển khẩu cho tôi.

Tôi xin gửi kèm theo đơn một số giấy tờ liên quan sau:

Tôi xin cam đoan những gì đã trình bày và giấy tờ cung cấp là hoàn toàn đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý cơ quan xét duyệt đơn, tạo điều kiện giải quyết yêu cầu như tôi đã đề xuất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com