Hợp đồng thuê cây cảnh

Mẫu Hợp đồng thuê cây cảnh

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ CÂY CẢNH

( Số : … / HĐDV – …… )

 • Căn cứ : –    Bộ luật dân sự 2015
 • Luật thương mại 2005
 • Căn cứ vào thỏa thuận của các bên

Hôm nay , ngày … / … / … tại ….. , chúng tôi gồm :

BÊN A : Ông …. ( Bên thuê )

CMND số : …. cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….

Địa chỉ thường trú : ….

Mã số thuế : ……

Số điện thoại liên lạc : ….

BÊN B : Ông …. ( Bên cho thuê )

CMND số : …. Cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….

Địa chỉ thường trú : ….

Mã số thuế : ……

Số điện thoại liên lạc : ….

Sau khi bàn bạc , hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số … ngày …./…/…  với nội dung như sau :

Điều 1 . Nội dung của hợp đồng

 1. Theo đề nghị của Bên A , Bên B đồng ý cho Bên A thuê các chậu cây cảnh ( gọi tắt là dịch vụ ) đặt tại nơi làm việc của Bên A có địa chỉ tại …. ( gọi tắt là Tòa nhà)
 2. Số lượng cây …… ( tính theo thực tế cây được đặt tại trụ sở làm việc của Bên A )
 3. Loại cây :
 • Cây cảnh phổ thông : …….
 • Cây cảnh quý : …………..

Yêu cầu về phẩm chất , chất lượng cây : Cây phải xanh tốt , không bị héo úa , không sâu bệnh, đảm bảo thẩm mỹ, đúng kích thước đã thỏa thuận, các chậu cây phải được trải sỏi trắng bề mặt, vệ sinh sạch sẽ và có đĩa lót.

Điều 2 . Thời hạn hợp đồng

 • Hợp đồng có giá trị …. năm kể từ ngày các bên ký kết hợp đồng
 • Sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng nếu Bên A có nhu cầu tiếp tục thuê và Bên B tiếp tục cung cấp dịch vụ thì các bên sẽ thỏa thuận và ký tiếp hợp đồng .

Điều 3 . Giá cả và phương thức thanh toán

 1. Giá cả

Cây cảnh phổ thông : …… đồng /cây/ tháng

Cây cảnh quý : …. đồng /cây / tháng

+  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

+ Giá trên tính theo đầu chậu cây cảnh và có giá trị trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng

+ Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và các chi phí chăm sóc cây cảnh thường xuyên , chi phí nhân công , chi phí dụng cụ , trang bị và chi phí cho việc thay thế cây không đạt yêu cầu

 1. Phương thức thanh toán
 • Bên A thanh toán cho Bên B hàng tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Bên B.
 • Bên B sẽ gửi hồ sơ thanh toán cho Bên A vào ngày 05 hàng tháng
 • Số tiền dịch vụ hàng tháng sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ thanh toán

Điều 4 . Quyền và nghĩa vụ các bên

 1. Bên A

– Tạo điều kiện cho Bên B vào đặt cây, chăm sóc cây theo lịch đăng ký từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong giờ hành chính, cuối mỗi tháng đánh giá vào bản ý kiến khách hàng (kèm theo) gửi lại cho nhân viên chăm sóc và cùng Bên B kiểm tra, ký vào biên bản nghiệm thu Dịch Vụ hàng tháng.

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn như quy định của hợp đồng này.

– Không được làm vỡ chậu cây, gẫy cây, đổ nước nóng, bã chè, bỏ rác vào gốc cây. Nếu bị hư hỏng hoặc đánh mất phải có trách nhiệm đền bù theo thỏa thuận giữa Bên A và Bên B.

– Bên A quản lý, giám sát chất lượng các chậu cây, khi các chậu cây chưa đạt yêu cầu có trách nhiệm thông báo lại cho bên B, đề nghị bên B thay đổi cây mỗi khi không đạt yêu cầu (cây còi cọc, héo úa, kém thẩm mỹ …).

– Có trách nhiệm báo cho Bên B biết thời gian nghỉ lễ dài ngày để Bên B lên kế hoạch chăm sóc cây.

– Bên A có trách nhiệm tạo điều kiện về bãi đỗ cũng như chỗ để xe cho các phương tiện mỗi khi Bên B vận chuyển, thay đổi và chăm sóc cây tại Tòa nhà .

– Nếu Bên A thay đổi tên, địa điểm làm việc, mã số thuế thì bên A phải thông báo cho bên B bằng văn bản trong vòng 10 ngày kể từ khi có sự thay đổi.

 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
 1. Bên B

– Chịu mọi chi phí trong việc thay đổi và chăm sóc cây, vận chuyển cây, chất lượng cây.

– Cung cấp các chậu cây đủ số lượng và đảm bảo chất lượng theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này và theo yêu cầu của Bên A. Trong trường hợp Bên B chuyển đến các chậu cây không đúng theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này, thì Bên B bằng chi phí của mình, phải đổi các chậu cây khác theo đúng thỏa thuận trong vòng 05 ngày kể từ khi Bên A từ chối nhận cây.

– Vận chuyển và đặt các chậu cây vào đúng vị trí theo hướng dẫn của Bên A.

– Lên lịch chăm sóc các chậu cây cảnh và gửi cho Bên A trong vòng 02 ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng.

–  Cử nhân viên đến chăm sóc các chậu cây theo đúng lịch đã đăng ký với Bên A .

– Nhân viên Bên B đến chăm sóc cây phải thực hiện đúng nội quy và quy định của Bên A , không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tòa nhà , không gây ảnh hưởng tới công việc Bên A hoặc bên thứ ba . Nếu nhân viên Bên B làm hư hỏng , thất thoát tài sản Bên A hoặc bên thứ ba thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm .

– Trong quá trình chăm sóc cây cảnh , nhân viên Bên B không được để cát , rác  thải vương vãi ra xung quanh chậu cây và phải dọn dẹp sạch sẽ khu vực xung quanh chậu cây cảnh sau khi hoàn thành đợt chăm sóc .

– Chịu trách nhiệm bảo quản , chăm sóc , thay đôiỉ cây thường xuyên . Khi Bên A có yêu cầu thay đổi chậu cây , Bên B phải kịp thời thay thế trong vòng 05 ngày kể từ ngày có yêu cầu .

– Bên B không làm ngoài giờ hành chính tại khu văn phòng của Bên A.

– Khi hợp đồng chấm dứt , Bên B phải tự vận chuyển toàn bộ các cây cảnh ra khỏi khu vực của Bên A bằng chi phí của mình .

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều 5 . Phạt vi phạm hợp đồng

 1. Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương huỷ bỏ hợp đồng mà không do lỗi của Bên kia thì bên hủy bỏ Hợp Đồng thì sẽ phải chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng.
 2. Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm các điều khoản của hợp đồng thì sẽ bị phạt 5% tổng giá trị hợp đồng.
 3. Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: Chiến tranh, hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v… Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.

Điều 6 . Chấm dứt hợp đồng

Các Bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt Hợp đồng như sau :

 • Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác
 • Theo thỏa thuận của các bên
 • Trường hợp Bên B giao hàng chậm cho Bên A sau 05 ngày thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng . Trong trường hợp này , Bên B phải chịu một khoản tiền bồi thường thiệt hại là 5% giá trị hợp đồng .
 • Trường hợp Bên A chậm thanh toán tiền cho Bên B sau 05 ngày thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng . Trong trường hợp này , Bên A phải chịu môt khoản tiền bồi thường do gây thiệt hại là 5% giá trị hợp đồng .
 • Khi một trong các bên bị phá sản , mất khả năng thanh toán hoặc giải thể .

Điều 7 . Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng , trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương lượng đàm phán . Trường hợp một bên hoặc các bên không thể tự thương lượng được sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết .

Hợp đồng này được lập thành 02 bản và giao cho mỗi bên giữ một bản . Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau .

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký .

BÊN A BÊN B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com