Văn bản Kê khai bổ sung người phụ thuộc

Bản kê khai bổ sung người phụ thuộc là văn bản của cá nhân (người nộp thuế thu nhập cá nhân) đã kê khai người phụ thuộc nhưng kê khai chưa đủ, còn bỏ sót người phụ thuộc dẫn đến tình trạng bị thiệt hại khi tính thuế thu nhập cá nhân và phải kê khai bổ sung……

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Kê khai bổ sung người phụ thuộc


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

Hà Nội, ngày…….tháng……năm…….

BẢN KÊ KHAI BỔ SUNG NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

KÍNH GỬI: UBND xã/phường…………

Họ và tên người nộp thuế:………………………….Sinh ngày: ……………….
Mã số thuế (nếu có):……………………………………

Số CMND/Hộ chiếu: …..………………… Ngày cấp:…./…/…

Nơi cấp:…………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ……………………

Căn cứ qui định tại điểm đ, khoản 3, Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân về việc chính quyền xã phường xác nhận thực tế đang nuôi dưỡng người phụ thuộc là ông bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú , bác, cậu ruột, anh chị em ruột, cháu ruột và các cá nhân khác để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

Ngày…/…/…., tôi đã làm bản kê khai những người phụ thuộc và gửi cho UBND xã/phường….. . Tuy nhiên, trong bản kê khai đó, tôi đã không kê khai một số người tôi phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Vì vậy, tôi xin kê khai bổ sung những người sau đây đang sống cùng với tôi và tôi có trách nhiệm nuôi dưỡng trực tiếp như sau:

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND /Hộ chiếu Quan hệ với người làm đơn Địa chỉ thường trú của người phụ thuộc Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
1              
2              
             

Tôi xin cam đoan kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                                (Ký tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com