Bản kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng (người phụ thuộc)

Kê khai người phụ thuộc (hay kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng) là văn bản của cá nhân (những người phải nộp thuế thu nhập cá nhân) khai báo thông tin chính xác về những người mà mình phải nuôi dưỡng trực tiếp nhằm mục đích khấu trừ thuế thu nhập cá nhân một cách chính xác nhất, không gây thiệt hại hay bất lợi gì cho các cá nhân đóng thuế.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu bản Kê khai người phụ thuộc


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

Hà Nội, ngày…….tháng……năm…….

BẢN KÊ KHAI VỀ NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

KÍNH GỬI: UBND xã/phường…………

Họ và tên người nộp thuế:…………….Sinh ngày: ……………….

Mã số thuế (nếu có):……

Số CMND/Hộ chiếu: …..………………… Ngày cấp:…./…/…

Nơi cấp:…………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: …………

Căn cứ qui định tại điểm đ, khoản 3, Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân về việc chính quyền xã phường xác nhận thực tế đang nuôi dưỡng người phụ thuộc là ông bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú , bác, cậu ruột, anh chị em ruột, cháu ruột và các cá nhân khác để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

Tôi kê khai người sau đây đang sống cùng với tôi.

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND /Hộ chiếu Quan hệ với người làm đơn Địa chỉ thường trú của người phụ thuộc Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
1              
2              
             

Tôi xin cam đoan kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                                (Ký tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com