Phiếu thu thập thông tin dân cư

Phiếu thu thập thông tin dân cư là văn bản của người có thẩm quyền về dân cư (trưởng công an phường, công an khu vực…) lấy thông tin về các cư dân đang sinh sống trên địa bàn mà mình quản lý.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư


Tỉnh/thành phố:………………
Quận/huyện/thị xã:……………
Xã/phường /thị trấn:………….
Thôn ấp/bản/phum/sóc/tổ:…………….
Làng/phố:………………………………
Xóm/số nhà:……………………………

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ

1.Họ, chữ đệm và tên khai sinh…………………………………..

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………

3. Giới tính: □ Nam  □ Nữ

4. Nơi đăng ký khai sinh:……………………………………………

5. Quê quán:…………………………………………………………

6. Dân tộc: ………………………7. Tôn giáo: ……………………..

8. Quốc tịch: □ Việt Nam; Quốc tịch khác:…………………………

9. Nhóm máu:

10. Tình trạng hôn nhân: □ Chưa kết hôn  □ Đã kết hôn  □Ly hôn

11. Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

12. Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

13. Họ, chữ đệm và tên cha:…………………………………………………………

Quốc tịch:..…………… Số CMND
Số ĐDCN
                             

Họ, chữ đệm và tên mẹ:……………………………………………………………..

Quốc tịch:..……. Số CMND
Số ĐDCN
                             

Họ, chữ đệm và tên vợ/chồng:……………………………………………………….

Quốc tịch:..…… Số CMND
Số ĐDCN
                             

14. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ:…………………………………………………

 Quốc tịch:..…… Số CMND
Số ĐDCN
                             

15. Quan hệ với chủ hộ:…………………………….

16. Số hộ khẩu:………………………………………….

Ngày khai:     /     /        
Trưởng Công an
xã/phường/thị trấn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Cảnh sát khu vực/
Công an viên
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com