Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí

Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí là văn bản của cá nhân (người đại diện) cấp dưới trình lên cấp trên trực tiếp của mình với mục đích xin hỗ trợ kinh phí (có thể là kinh phí tổ chức văn nghệ, thể thao; kinh phí mua sắm trang thiết bị…)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

TỜ TRÌNH XIN HỖ TRỢ KINH PHÍ

Vv: Xin hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị

Kính gửi: …………………………………..

Căn cứ quyết định số …../QĐ-…… ngày…..tháng…..năm……. của ……………….. về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm đối với các tổ chức công lập trực thuộc ………….

Căn cứ vào tình hình thực tế tại trường ……………….

Do nhu cầu cấp thiết cần phải mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ công tác giảng dạy năm học ……..-……….

Trường ……………………… kính trình đến …………………..xin chủ trương sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục năm …………………. thực hiện mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất cụ thể như sau:

– 10 bộ máy vi tính x 9.000.000đ/bộ = 90.000.000đ

– 10 bộ bàn ghế x 1.500.000 đ/bộ = 15.000.000đ

– Modem + dây kết nối = 3.000.000đ

Tổng cộng: 108.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh tám triệu đồng)

Rất mong sự xem xét chấp thuận của ………………………..

 

HIỆU TRƯỞNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com