Biên bản kiểm tra bếp ăn trường mầm non

Biên bản kiểm tra bếp ăn trường mầm non là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để trình bày, ghi nhận việc kiểm tra bếp ăn trường mầm non của những chủ thể có thẩm quyền đối với những trường mầm non nhất định.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản kiểm tra bếp ăn trường mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

BIÊN BẢN KIỂM TRA BẾP ĂN TRƯỜNG MẦM NON

(Số:………../BB-……..)

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Hôm nay, vào hồi ….giờ ….phút, ngày…… tháng….. năm……, tại……………………. nhằm thực hiện………………. về việc kiểm tra bếp ăn trường mầm non………… chúng tôi gồm:

1./Ông…………………………                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Chức vụ:…………………………………..

2./Bà………………………………….                             Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Chức vụ:…………………………………..

3./…

Thành lập Ban/Đoàn kiểm tra bếp ăn tại trường mầm non………………

Địa chỉ:…………………………………………………………..

Số điện thoại:…………………………….    Số Fax:………….

Đại diện cơ sở:…………………………….. Chức vụ:…………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Căn cứ đại diện:…………………………

Do Ông……………. làm trưởng đoàn/ban kiểm tra/….

Thực hiện việc kiểm tra bếp ăn trường mầm non với các nội dung sau:

……………………………………………………

(Phần này bạn trình bày nội dung kiểm tra bếp ăn của trường được tiến hành trên thực tế)

Sau quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra quyết định đánh giá bếp ăn của trường…………….. như sau:

STT Nội dung đánh giá Đối tượng đánh giá cụ thể Đạt Không đạt Ghi chú
1 Cơ sở vật chất Hệ thống cung cấp nước      
Hệ thống trang, thiết bị nấu ăn      
     
2          
3          
         

(Tùy thuộc vào nội dung đánh giá mà bạn có thể đưa ra những thông tin, tiêu chí để tính mức độ đánh giá)

Nội dung khác (nếu có):………………………………………..

Kết luận, kiến nghị và xử lý:

………………………………………………

(Phần này bạn đưa ra các kết luận, kiến nghị và xử lý mà Ban/đoàn kiểm tra nhận định, ví dụ, qua kết quả kiểm tra bếp ăn tại Trường mầm non………….. Đoàn kiểm tra chúng tôi kết luận Trường mầm non…………..  đã thực hiện và đảm bảo tốt các yêu cầu về điều kiện hoạt động của bếp ăn tại Trường mầm non,….)

Sau khi đọc lại Biên bản này, các bên tham gia làm việc cùng ký tên đồng ý về nội dung Biên bản này và ……………………………. (đưa ra ý kiến về biên bản, đồng ý hay không, nếu không đồng ý thì không đồng ý với nội dung nào)

Biên bản này được lập thành…. bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…. bản để…………….

Đại diện Trường mầm non(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Chủ thể kiểm tra(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com