Công văn yêu cầu báo cáo

Công văn yêu cầu báo cáo là văn bản được sử dụng trong trường hợp cơ quan, tổ chức muốn yêu cầu cơ quan, tổ chức khác thực hiện việc báo cáo về một công việc nào đó.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn yêu cầu báo cáo

UBND quận/huyện…….

Phòng giáo dục và Đào tạo

 ___________

Số: …/CV- …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

……., ngày  … tháng … năm …

CÔNG VĂN YÊU CẦU BÁO CÁO

(V/v: Yêu cầu báo cáo thống kê cuối năm học 20…-20…)

Kính gửi: Các trường Mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn

toàn huyện

Thực hiện Công văn ………. ngày…  tháng … năm …. của sở GD & ĐT tỉnh …….. về việc báo cáo số liệu cuối năm học 20… – 20….

Để thực hiện tốt quy định thống kê số liệu báo cáo cuối năm học 20…. – 20…. của ngành Giáo dục và Đào tạo quận/huyện …… Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện ……… yêu cầu các đơn vị trường học báo cáo thống kê cuối năm học (theo mẫu đính kèm công văn này). Cụ thể như sau:

– Các trường Mẫu giáo báo cáo mẫu số ……..

– Các trường Tiểu học báo cáo mẫu số………

– Các trường Trung học cơ sở báo cáo mẫu số ……….

Các đơn vị trường học báo cáo đầy đủ, chính xác gửi trước ngày … tháng … năm…. Thông qua một trong ba hình thức sau đây:

– Nộp trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện …………………………;

– Nộp qua địa chỉ e-mail:…………………………………………………………………;

– Nộp vào vào mục báo cáo của đơn vị tại địa chỉ website của phòng GD & ĐT quận/huyện………………là ……………………………………………………………..

Mọi thắc mắc về cách nộp báo cáo bằng Website liên hệ số ĐT:……………(Đồng chí………..)

Trân trọng.

Nơi nhận:

 

– Như trên;

– Lưu: PGD;

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com