Công văn yêu cầu cấp lại mật khẩu

Công văn yêu cầu cấp lại mật khẩu là văn bản được sử dụng trong trường hợp cơ quan, đơn vị có nhu cầu xin cấp lại mật khẩu của một ứng dụng, một tài khoản nào đó. Văn bản phải bao gồm những thông tin cơ bản như: tên của cơ quan, tổ chức đó; mật khẩu muốn xin cấp lại là gì; lý do xin cấp lại,…

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn yêu cầu cấp lại mật khẩu

CÔNG TY …

_____

Số: …/CV- …

V/v: Yêu cầu cung cấp thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

……., ngày  … tháng … năm …

CÔNG VĂN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức……………………………..

Công ty ………………………………….…  được thành lập ngày … tháng … năm …

Địa chỉ tại:…………………………………………………………………………………….

Giấy phép đăng ký kinh doanh số:……………………………….cấp ngày: ……….

Đại diện theo pháp luật bởi ông/bà:…………………………………………………………..

CMND/CCCD số:…………… Cấp ngày:…………………… tại:………………………………

 Ngày … tháng … năm công ty có đăng ký tài khoản đăng nhập vào trang web…………………… Nay, Công ty ……….chúng tôi làm đơn này kính đề nghị quý cơ quan cấp lại mật khẩu cho Công ty chúng tôi.

Lý do: Chúng tôi bị mất mật khẩu cũ.

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin trình bày ở trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện cấp lại mật khẩu cho Công ty………. chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

 

 – Như trên;

– Lưu: VT;

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com