Công văn yêu cầu thanh toán

Công văn yêu cầu thanh toán là văn bản được sử dụng trong trường hợp cơ quan, đơn vị muốn yêu cầu cơ quan, đơn vị khác tiến hành thanh toán. Nội dung công văn phải bao gồm các thông tin cơ bản như: tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức có yêu cầu thanh toán, tên của cơ quan phải thực hiện thanh toán, nội dung, thời hạn thanh toán, …

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn yêu cầu thanh toán

CÔNG TY

____

Số:…/CV-…

V/v: Thanh toán khoản nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

……., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN YÊU CẦU THANH TOÁN

Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền……………..

Thực hiện hợp đồng kinh tế số … ngày … tháng … năm … giữa Công ty…. và Công ty về việc …….., chúng tôi với tư cách là bên bán đã bàn giao đầy đủ, đúng thời hạn toàn bộ hàng hoá và giấy tờ quy định tại Điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị ngày … tháng … năm ….

Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …) mà hai bên đã thỏa thuận, bên mua sẽ thanh toán cho bên Bán toàn bộ giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng tương đương số tiền: ………………….. đồng (………………………………..) theo đúng quy định trong hợp đồng.

Tên tài khoản: Công ty………………………

Số tài khoản: …………. tại Ngân hàng……….. – Chi nhánh……..

Gửi kèm theo công văn này là Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa ngày … tháng … năm … cùng các chứng từ……………….

Rất mong quý cơ quan sớm phản hồi cho chúng tôi được biết.

Trân trọng.

Nơi nhận:

 

– Như trên;

– Lưu: VT;

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com