Đơn đề nghị cấp/cấp đổi Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Đơn đề nghị cấp/cấp đổi “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP ĐỔI “GIẤY XÁC NHẬN ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ BỔ SUNG CHO DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2010/NĐ-CP NGÀY 4/6/2010 CỦA CHÍNH PHỦ”

Kính gửi:…………………………………………………………..

Nhà đầu tư: (tên doanh nghiệp)………………………………………………………………….;

Loại hình doanh nghiệp:…………………………………………………………………………….;

Quy mô doanh nghiệp:……………………………………………………………………….. (siêu nhỏ, nhỏ vừa)

Trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………… ;

Điện thoại:……………………………..Fax………………………………………………… ;

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy phép kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số…………. do ………… cấp ngày ……… tháng …………… năm ……………

I. Đăng ký thực hiện dự án với nội dung sau:

 • Tên Dự án:…………………………………………………………………………………………….. ;
 • Lĩnh vực đầu tư:……………………………………………………………………………………… ;
 • Địa điểm thực hiện Dự án:……………………………………………………………………….. ;
 • Mục tiêu của Dự án:………………………………………………………………………………… ;
 • Tổng vốn đầu tư của Dự án:…………………………………………………………………….. ;
 • Diện tích đất dự kiến sử dụng:………………………………………………………………….. ;
 • Số lao động Dự án sử dụng bình quân trong năm:……………………………………….. ;
 • Tiến độ thực hiện Dự án dự kiến:………………………………………………………………. ;
 • Thời hạn hoạt động của Dự án:…………………………………………………………………. ;

II. Kiến nghị ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ:

 1. Các khoản ưu đãi đầu tư đề nghị:
 • Miễn, giảm tiền sử dụng đất:………………………………………………………………………. ;
 • Miễn giảm tiền thuê đất thuê mặt nước của Nhà nước:………………………………….. ;
 • Miễn giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất:……………………….. ;
 1. Các khoản hỗ trợ đầu tư đề nghị:
 • Hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân:…………………………. ;
 • Hỗ trợ kinh phí đào tạo:……………………………………………………………………………….;
 • Hỗ trợ kinh phí phát triển thị trường (quảng cáo, hội chợ, triển lãm):………………..;
 • Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động tư vấn:……………………………………………………………;
 • Hỗ trợ khoa học công nghệ:…………………………………………………………………………;
 • Hỗ trợ cước phí vận tải:……………………………………………………………………………… ;

III. Nhà đầu tư cam kết:

 • Về tính chính xác của những thông tin trên đây;
 • Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

……….., ngày …tháng……năm…….
Nhà đầu tư
(ký tên – đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

Ghi chú: Đối với dự án đã triển khai thực hiện trước thời điểm Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ có hiệu lực, phần kiến nghị ưu đãi, hỗ trợ đầu tư nêu tại Mục II là cho thời hạn hoạt động còn lại của Dự án.

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com