Đơn đề nghị giải quyết làm đường dân sinh

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị giải quyết làm đường dân sinh

Đơn đề nghị giải quyết làm đường dân sinh là văn bản được cá nhân, tổ chức để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét việc giải quyết vấn đề làm đường dân sinh mà trước đó chủ thể này đã đề nghị nhưng đến nay chưa được giải quyết.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT LÀM ĐƯỜNG DÂN SINH

(V/v: Giải quyết làm đường dân sinh tại khu vực……………..)

Kính gửi: – ỦY BAN NHÂN DÂN………….

– SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền khác)

– Căn cứ Luật giao thông đường bộ năm 2008;

– Căn cứ Luật xây dựng năm 2014;

– Căn cứ… (quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư,…)

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày như sau:

Công ty:……………………………………….

Địa chỉ trụ sở:………………………………….

Giấy CNĐKDN số:……………….. do Sở Kế hoạch và đầu tư………. cấp ngày…/…/…….

Số điện thoại liên hệ:…………………   Số Fax:………….

Người đại diện:…………………………….. Chức vụ:…………….

Sinh năm:………………. Số điện thoại:……………………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Căn cứ đại diện:……………………………)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Tôi là……………. (tư cách của bạn trong việc làm đơn, như, người đã làm đơn xin làm đường dân sinh tại khu vực) đã gửi tới Quý cơ quan vào lúc……… ngày…./……/………. Và đã được…………. tiếp nhận đơn vào……………

Trong đơn, tôi có trình bày những nội dung chính sau:

1./………….

2./…………… (Bạn có thể liệt kê những nội dung của đơn trước đó bạn gửi)

Tuy nhiên, tới nay  là ngày…./…./………., Quý cơ quan vẫn chưa trả lời đơn này của tôi. Trước đó, tôi cũng đã……………….. để đề nghị Quý cơ quan giải quyết nhưng không được câu trả lời hợp lý.

Do đó, tôi làm đơn này để phản ánh với Quý cơ quan vấn đề trên và đề nghị Quý cơ quan xem xét, thực hiện việc giải quyết việc làm đường dân sinh mà tôi đã trình bày trong…………. (ví dụ, đơn xin làm đường dân sinh).

Tôi xin cam đoan với Quý cơ quan những gì mà tôi đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật, và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin này là sai sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com