Đơn đề nghị phối hợp thực hiện

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị phối hợp thực hiện

Đơn đề nghị phối hợp thực hiện là văn bản được cá nhân/tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền cùng phối hợp để thực hiện một công việc.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN

(V/v: ………………………………………..)

– Căn cứ ……………………………

Kính gửi: Giám đốc/Thủ trưởng ……………………..

Tên tổ chức/Tên tôi là: …………………………………………………………………….

CMND số: …………………………  Cấp ngày: … / … / ….                Do: …………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại : ……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày Quý cơ quan nội dung sau:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

(Ví dụ: Căn cứ Công văn số 10684/SHHT- QLST ngày 20/12/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc đề nghị báo cáo hoạt động QLNN về sở hữu trí tuệ năm 2016. Để hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo hoạt động quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ ở địa phương năm 2016 báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ. Tôi đại diện Sở khoa học và công nghệ LC trân trọng đề nghị đơn vị quan tâm phối hợp, cung cấp số thông tin, số liệu về tình hình thực thi quyền sở hữu công nghiệp và gửi về Phòng Quản lý chuyên ngành – Sở Khoa học và Công nghệ LC; địa chỉ: …………………………. trước ngày 12/01/2017 bằng văn bản và gửi bản mềm qua email: ………………………….).

Do đó, tôi kính đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện.

Xin chân thành cảm ơn!

  Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com