Đơn tố tổ trưởng ăn chặn tiền quỹ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn tố tổ trưởng ăn chặn tiền quỹ

Đơn tố tổ trưởng ăn chặn tiền quỹ là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét, xác minh và có biện pháp xử lý tổ trưởng do tổ trưởng này có hành vi ăn chặn tiền quỹ.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN TỐ GIÁC HÀNH VI TỔ TRƯỞNG ĂN CHẶN TIỀN QUỸ

(V/v: Tổ trưởng………….. đã có hành vi ăn chặn tiền quỹ……..)

Kính gửi: – Công ty……………………….

– Phòng/Ban……………………

– Ông/Bà………………… – Trưởng Phòng/Ban………………..

(Hoặc những chủ thể có thẩm quyền khác tùy thuộc vào chức vụ, hành vi cụ thể của tổ trưởng đã có hành vi ăn chặn tiền quỹ)

– Căn cứ Nội quy lao động năm…… Công ty……………….;

– Căn cứ…;

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………

Cùng với những cá nhân sau:

1./Tên tôi là:……………………………      Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………

2./Tên tôi là:……………………………      Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………

3./…. (Liệt kê những đối tượng trong nhóm cùng làm đơn, nếu có)

Là: Người lao động của Công ty………………..

Làm việc tại: Phòng/Ban………………………………..

Thuộc tổ số:………….

(Chúng) tôi xin trình bày với Ông/Bà sự việc sau:

…………………………………………………

…………………………………………………

(Bạn trình bày về hoàn cảnh, lý do làm đơn, về hoàn cảnh dẫn tới việc bạn phát hiện việc tổ trưởng có hành vi ăn chặn tiền quỹ, về hành vi cụ thể của chủ thể này, trong đó đưa ra được mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, hậu quả mà hành vi này gây ra,…)

Vậy nên, tôi làm đơn này để đề nghị Ông/Bà xem xét, xác minh và có biện pháp xử lý chủ thể có hành vi vi phạm này, yêu cầu tổ trưởng tổ….. Tức là:

Ông/Bà:……………………………….           Sinh năm:…………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………

Chức vụ:………………………

Trả lại số tiền đã ăn chặn của……….

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng sự thật. Kính mong Ông/Bà xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi tới Ông/Bà:…………………. (liệt kê số lượng, tình trạng văn bản, tài liệu, chứng cứ mà bạn gửi kèm)

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com