Đơn ưu tiên xét tuyển

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn ưu tiên xét tuyển

Đơn ưu tiên xét tuyển là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và chấp nhận việc chủ thể làm đơn này là đối tượng được ưu tiên xét tuyển. Từ đó tiến hành thực hiện việc ưu tiên xét tuyển cho đối tượng này.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

(V/v: Xin được hưởng chế độ ưu tiên trong giáo dục đào tạo)

Kính gửi: – Trường…………………………

– Ông:…………………. – Hiệu trưởng trường…………

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền khác như Phòng Giáo dục và đào tạo)

– Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

– Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 59/2014/NĐ-CP;

– Căn cứ……..

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

……………………………………………

……………………………………………

(Bạn đưa ra những căn cứ chứng minh bạn là đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên xét tuyển, như là đối tượng thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con của thương binh,…)

Căn cứ điểm….. Khoản…. Điều….. Luật/Nghị định/….. quy định:

“…” (Trích căn cứ pháp luật mà bạn sử dụng tương ứng với từng trường hợp cụ thể của bạn)

Tôi nhận thấy mình cũng thuộc đối tượng được Quý trường ưu tiên xét tuyển theo như nội dung mà Quý trường đã công bố theo…………………

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý trường xem xét thực hiện:

1./…..

2./……. (Liệt kê các đề nghị của bạn, nếu có)

Kính đề nghị Quý trường xem xét vấn đề mà tôi đã nêu trên, đáp ứng các đề nghị mà tôi đã đưa ra.

Tôi xin cam đoan với Quý trường những gì mà tôi đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật, và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin này là sai sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Để chứng minh những thông tin tôi đưa trên là đúng, tôi xin gửi kèm theo đơn này Giấy xác nhận………………. và những tài liệu, văn bản sau:……………..

 

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com