Đơn xin xác nhận học phần tương đương

Đơn xin xác nhận học phần tương đương là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và xác nhận học phần tương đương.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận học phần tương đương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG 

Kính gửi: – Trường………………..;

– Phòng đào tạo.

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của bạn)

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Là:…………….. (tư cách làm đơn, như, sinh viên/học sinh trường học/trung tâm/…)

Tôi xin trình bày với Trường/Trung tâm/… sự việc sau:

………………………………………………

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận học phần tương đương, ví dụ:

Theo quy chế của trường/trung tâm/…. Họ sinh/sinh viên/… có thể lựa chọn học các môn học tự chọn khác nhau với tổng số học phần tương đương ….. tín chỉ.

Ngày…/…./……, tôi có đăng ký học môn học…………………. với số lượng tín chỉ là …… Theo đó, thời gian biểu học môn này mà tôi đã đăng ký là…………………..

Tuy nhiên, do không đủ số sinh viên đăng ký học, lớp học mà tôi đã đăng ký bị hủy bỏ. Để đảm bảo số tín chỉ học kỳ, tôi có đăng ký thêm môn………………. và……………….. với tổng số tín chỉ của hai môn là……….

Nhưng, ngày…./…./…… tôi nhận được thông báo của……………. về việc chưa hoàn thànhóó lượng tín chỉ……………)

Do vậy, tôi làm đơn này để đề nghị Trường/Trung tâm/Phòng/….. xem xét và xác nhận học phần tương đương…………. mà tôi đã đăng ký và học tại học kỳ……. năm học………

……………………………………………………

(Phần này bạn có thể đưa ra các thông tin khác mà bạn cần xác nhận, nếu có)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Trường/trung tâm/… xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của………………. Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com