Đơn xin xác nhận sinh hoạt đoàn

Đơn xin xác nhận sinh hoạt đoàn là văn bản được cá nhân sử dụng khi muốn xin xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi mình đang sinh hoạt đoàn. Trong đơn, người làm đơn phải thể hiện những nội dung như: họ và tên, ngày sinh, ngày vào Đoàn, lý do xin xác nhận,…

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Tư vấn soạn thảo: Đơn xin xác nhận sinh hoạt đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
———————

……….., ngày … tháng …năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN SINH HOẠT ĐOÀN

  • Căn cứ …;
  • Căn cứ tình hình thực tế;

Kính gửi: Ban chấp hành Đoàn Trường……………………….…;

Em là:……………………………………………………… Sinh ngày: …………………………………

Mã số sinh viên:……………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………..

Sinh viên lớp: ……..…… Khoa: ………………….…….  Niên khóa: 20… – 20…

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ……….. tại …………………………………………

Hiện nay, em đang sinh hoạt tại Chi đoàn……, thuộc Đoàn trường ………………………………

Em làm đơn này kính đề nghị các quý cơ quan xác nhận về việc em đang tham gia sinh hoạt Đoàn tại trường………………….. vì những lý do sau:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(Bạn trình bày cụ thể về lý do, hoàn cảnh dẫn đến việc xin xác nhận, ví dụ: Ngày … tháng … năm…, em tiến hành thủ tục làm hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trường ……. Theo quy định của nhà trường, khi nộp hồ sơ dự tuyển phải gửi kèm xác nhận sinh hoạt Đoàn tại cơ sở đang sinh hoạt.)

Vì vậy, nay em làm đơn này kính đề nghị Ban chấp hành Đoàn trường xác nhận hiện em đang là Đoàn viên sinh hoạt tại…………………………………………

Em xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận của Ban chấp hành Đoàn trường Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com