Đơn xin xác nhận thời gian công tác

Đơn xin xác nhận thời gian công tác là văn bản được cá nhân sử dụng khi có nhu cầu xin xác nhận về thời gian mình công tác tại cơ quan, đơn vị của mình. Khi viết, người làm đơn cần phải đề cập đến những thông tin sau: họ và tên, số CMND/CCCD, nơi làm việc, chức vụ, lý do xin xác nhận…

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận thời gian công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
———————

……….., ngày … tháng …năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

  • Căn cứ …;
  • Căn cứ tình hình thực tế;

Kính gửi: (Tên cơ quan, tổ chức)………………………

Tôi  là:………………………………………………….. Sinh ngày: …………………

Số CMND/CCCD:…………… Cấp ngày: ……… Tại :……………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………….

Nơi làm việc:………………………….. Phòng/Ban:………Chức vụ:……………..

Tôi xin trình bày một việc như sau:

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

(Bạn trình bày cụ thể về hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc xin xác nhận, ví dụ:

Tôi đã làm việc tại Phòng/Ban………………………………………………………..

Vị trí làm việc:…………………………………………………………………………..

Từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng … năm …

Ngày …. tháng … năm…, tôi có nộp hồ sơ xin việc tại Công ty……………. Theo quy định của công ty, ứng viên khi nộp hồ sơ xin việc phải có xác nhận về thời gian công tác tại nơi làm việc trước đây.)

Vì vậy, nay tôi làm đơn này, kính đề nghị quý cơ quan xác nhận thời gian làm việc của tôi tại quý công ty là từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … để tôi có thể bổ sung vào hồ sơ xin việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận của cơ quan, đơn vị

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com