Giải trình kết quả kinh doanh

Giải trình kết quả kinh doanh là văn bản của cá nhân, cơ quan/ tổ chức gửi cho bất kỳ cá nhân, cơ quan/ tổ chức nào có thẩm quyền quyền nhằm tiếp nhận, đánh giá kết quả kinh doanh đã giải trình và đề ra phương hướng hoạt động đối với những hạn chế còn tồn tại, dưới đây là một mẫu giải trình kết quả kinh doanh cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình kết quả kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN….

BỘ PHẬN KINH DOANH

Số:…/…..-…..

V/v: giải trình kết quả kinh doanh Công ty cổ phần…. giai đoạn 201..-20…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….. ,Ngày…. tháng ……..năm……….

GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Kính gửi: – Giám đốc công ty cổ phần…

-…………………………..

Căn cứ vào hoạt động kinh doanh của của Công ty cổ phần ….  Giai đoạn 201..-20….;

Căn cứ vào kết quả báo cáo số liệu của các bộ phận kinh doanh Công ty cổ phần;

Báo cáo giải trình kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 201..-20…

1. Đánh giá tình hình hoạt động chung :

Trong giai đoạn 201..- 20.. Công ty đã có những bước tiến phát triển rõ rệt và đạt được những kết quả nhất định như:……..

Bên cạnh đó, Công ty vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế trong quá trình kinh doanh………………………………

2. Kết quả thu được:

– Lợi nhuận tăng ở một số dòng sản phẩm như:

1,….. chiếm ……% tăng so với giai đoạn 201… – 20….là:…..%;

2,…….chiếm ……% tăng so với giai đoạn 201… – 20….là:…..%;

3,…………………..

– Lợi nhuận giảm ở hai dòng sản phẩm chủ yếu là:

1, ……. chiếm ……% giảm so với giai đoạn 201…. -20…..là:……%;

2, ……. chiếm ……% giảm so với giai đoạn 201…. -20…..là:……%;

3. Một số vướng mắc, hạn chế:

Nhìn chung, Công ty cổ phần…. trong giai đoạn 201… – 201…. đã thu được kết quả đáng kể. Tuy nhiên, dưới đây là một số khó khăn của Công  ty đang gặp phải như:

-…………..

Nguyên nhân chủ yếu:

Do giá thị trường trong giai đoạn 201.. – 20……. còn nhiều biến động đặc biệt từ tháng….đến tháng…………..

Nguồn vốn của công ty chưa đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của công ty………………………………………….

Kèm theo giải trình là các giấy tờ liên quan đã xác thực.

Trên đây là bản giải trình về kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần …, kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty…. tiếp nhận, xem xét đưa ra hướng giải quyết để khắc phục những hạn chế mà công ty còn vướng mắc./.

Xin trân trọng cảm ơn!

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:……….

BỘ PHẬN KINH DOANH

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com