Mẫu Sổ chi tiết thu BHXH, BHYT

Mẫu Sổ chi tiết thu BHXH, BHYT

Mẫu số: 07-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Tên đơn vị:
Mã đơn vị:
Địa chỉ:

SỔ CHI TIẾT THU BHXH, BHYT

Quý     năm 200

Mẫu số: 07-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH  ngày … /12/2007 của BHXH VN)

Diễn giải Lao động Tổng quỹ lương Số phải thu kỳ này Số đã thu kỳ này Số chuyển kỳ sau
Phải thu Trong đó BHXH 2% để lại Điều chỉnh số phải thu Tổng cộng Tổng số Trong đó Thừa Thiếu
Tăng Giảm Số thực thu Số ghi thu BHXH 2%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kỳ trước mang sang

 

– BHXH

– BHYT

– Lãi chậm nộp

                       
Tháng …..

 

– BHXH

– BHYT

– Lãi chậm nộp

UNC ….số….ngày ../…/…

Quỹ tồn 2% BHXH qúi….

– Điều chỉnh (nếu có)

                       
Tháng …..

 

– BHXH

– BHYT

– Lãi chậm nộp

UNC ….số….ngày ../…/…

– Điều chỉnh (nếu có)

                       
Tháng …..

 

– BHXH

– BHYT

– Lãi chậm nộp

UNC ….số….ngày ../…/…

– Điều chỉnh (nếu có)

                       
Cộng quý …….

 

– BHXH

– BHYT

– Lãi chậm nộp

                       
Lũy kế năm

 

– BHXH

– BHYT

– Lãi chậm nộp

                       

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com