Thông báo chuyển văn phòng

Thông báo chuyển văn phòng là văn bản của tổ chức được ban hành khi cơ quan/ tổ chức đó muốn chuyển văn phòng đến một địa chỉ khác vì lý do và mục đích nào đó. Văn bản này được soạn thảo không chỉ cho nội bộ của cơ quan/tổ chức mà còn cho cá nhân/ tổ chức không thuộc nội bộ cơ quan/ tổ chức được biết để thực hiện, dưới đây là một ví dụ về thông báo chuyển văn phòng:

Mẫu Thông báo chuyển văn phòng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

TÊN TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-… 

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO CHUYỂN VĂN PHÒNG

Chuyển văn phòng

Thực hiện việc sửa chữa và nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất. Công ty thông báo chuyển văn phòng làm việc tại địa chỉ…………… đến văn phòng mới tại địa chỉ …………

Thời gian thực hiện từ ngày…/…/… đến ngày…/…/…

Nay công ty đưa ra thông báo này để toàn bộ nhân viên được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Phòng HCNS(để biết);

 

– Cổng TTĐT Công ty(để đưa tin);

– Các đơn vị có liên quan(để phối hợp t/h);

– Lưu VT; VP

TM. GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com