Thông báo kết quả cuộc thi

Thông báo kết quả cuộc thi là văn bản của ban tổ chức cuộc thi thông báo đến thí sinh, người thắng giải cuộc hoặc nhà tài trợ cuộc thi kết quả cuộc thi đó cũng như các thông tin liên quan đến việc nhận thưởng, trao thưởng…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo kết quả cuộc thi

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI

Vv: Kết quả cuộc thi …………

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là thí sinh, nhà tài trợ của chương trình….)

Căn cứ quyết định số …../QĐ-BGH ngày…tháng…năm….của Ban giám hiệu Trường……….. về việc tổ chức cuộc thi ………………….

Căn cứ quyết định số …./QĐ-BGH ngày….tháng….năm….của Ban giám hiệu Trường………. về việc công bố kết quả cuộc thi ………………..

Ban tổ chức cuộc thi ………………. thông báo tới …………….kết quả cuộc thi như sau:

1. Giải nhất: ……..giải

Họ và tên: ………………………      Lớp………

…….

2. Giải nhì: …………giải

Họ và tên: ………………………      Lớp………

Họ và tên: ………………………      Lớp……..

……..

3. Giải ba: ……..giải

Họ và tên: ………………………      Lớp………

Họ và tên: ………………………      Lớp……..

……..

4. Giải khuyến khích: ……..giải

Họ và tên: ………………………      Lớp………

Họ và tên: ………………………      Lớp……..

……..

5. Các giải phụ: (nếu có)

– ………………………..

– ………………………….

Ban tổ chức thông báo những bạn có tên trong danh sách giải thưởng vui lòng nhận thưởng tại………………………vào lúc………..các ngày từ ngày … tháng …. năm …. đến ngày….tháng….năm….  .

Sau thời gian trên, ban tổ chức sẽ không giải quyết bất kì vấn đề và thắc mắc nào liên quan đến cuộc thi

Trân trọng!

Nơi nhận– Như trên

 

– VT;VP

TM BAN TỔ CHỨC

 

TRƯỞNG BAN

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com