Thông báo khởi công công trình xây dựng

Thông báo khởi công công trình là văn bản của chủ đầu tư hoặc chủ thầu công trình thông báo đến cơ quan nhà nước nhằm mục đích theo dõi và giám sát công trình đó.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo khởi công công trình xây dựng

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Vv: Khởi công công trình xây dựng khu chung cư mini

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là UBND xã/phường; cơ quan cấp giấy phép xây dựng; …..)

Căn cứ quyết định số …/QĐ-UBND ngày…tháng…năm…của Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố…………….về việc cấp phép xây dựng công trình khu chung cư Mini.

Chủ đầu tư công trình thông báo đến UBND xã/phường……..các nội dung về khởi công công trình như sau:

1.Tên chủ đầu tư: …………………………………

Địa chỉ: ……………………………….

Số điện thoại:…………..

2. Nhà thầu thi công công trình……………………

3. Tên công trình: …………………

Địa điểm xây dựng: ……………………..

Tổng diện tích dự án: …………………

Số tầng: ………………….

Tổng số tiền đầu tư: ………………….

Ngày khởi công: ………..

Dự kiến ngày hoàn thành ………………….

4. Giấy phép xây dựng số …/GPXD-UBND ngày….tháng…năm…của Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố

Chủ đầu tư xin báo để …………………………biết và theo dõi

Nơi nhận– Như trên

 

– VT;VP

CHỦ ĐẦU TƯ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com