Thông báo mời hợp phụ huynh

Thông báo mời họp phụ huynh là văn bản của giáo viên, hiệu trưởng nhà trường thông báo đến các phụ huynh trong nhà trường về việc họp phụ huynh học sinh…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo mời họp phụ huynh học sinh

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO MỜI HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

Vv: Họp phụ huynh

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là tên phụ huuynh, tên học sinh…)

Giáo viên chủ nhiệm lớp ……trường…………..trân trọng kính mời:

Ông/Bà………………………

Là phụ huynh học sinh: …………………

Hiện đang học lớp …………….trường……………

Đến dự buổi họp phụ huynh cuối năm vào hồi……..ngày…..tháng…..năm…..

Tại phòng……..Trường……………..

Kính mong quý phụ huynh tham gia đầy đủ và đúng giờ

Trân trọng!

Nơi nhận– Như trên

 

– VT;VP

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com