Thông báo tri ân khách hàng

Thông báo tri ân khách hàng là văn bản của tổ chức doanh nghiệp (CTCP, Công ty TNHH, Công ty hợp danh…) thông báo về các hoạt động tri ân khách hàng nhằm mục đích xúc tiến thương mại, tăng lượng khách hàng quan tâm đến sản phẩm….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo tri ân khách hàng

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG

Vv: Tri ân khách hàng

Kính gửi: …………………………………..

Căn cứ quyết định số …../QĐ-BGĐ ngày…..tháng…..năm……. của Ban giám đốc công ty………………. về việc thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn ……..-…….

Căn cứ vào tình hình thực tế tại công ty ……..……………….

Kỉ niệm ….. năm thành lập công ty, Ban giám đốc công ty thông báo tới các khách hàng tin dùng các sản phẩm của công ty chương trình tri ân khách hàng như sau:

– Với mỗi khách hàng có thẻ thành viên (membership card) cao cấp sẽ được dùng miễn phí sản phẩm mới nhất trong vòng 06 tháng và được tặng thêm 2.000.000 đồng tiền mặt

– Với mỗi khách hàng có thẻ thành viên (membership card) thông thường sẽ được dùng miễn phí sản phẩm mới nhất trong vòng 03 tháng và được tặng thêm 1.000.000 đồng tiền mặt.

– Với mỗi khách hàng mới đăng kí thẻ thành viên (trong vòng 2 tháng kể từ ngày ra thông báo) sẽ được dùng miễn phí sản phẩm mới nhất trong vòng 03 tháng.

Thông báo sẽ có hiệu lực từ ngày ra thông báo và những khách hàng thuộc 03 đối tượng trên yêu cầu liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty theo số điện thoại ………….. trong thời hạn …… ngày (kể từ ngày niêm yết thông báo trên trang web của công ty). Sau thời hạn trên, công ty sẽ không giải quyết bất kì yêu cầu nào của khách hàng liên quan đến thông báo.

Phòng kinh doanh, phòng khách hàng, phòng kế toán, phòng sản xuất phối hợp cùng nhau thực hiện thông báo này.

(Lưu ý: Có thể lấy lý do khác ngoài lý do trong văn bản mẫu)

Nơi nhận:– Phòng chăm sóc khách hàng

 

– Phòng kế toán

– Phòng kinh doanh

-VT; VP

TM BAN GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com