Tờ trình dự trù kinh phí

Tờ trình dự trù kinh phí là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo gửi đến bộ phận có thẩm quyền giải quyết, phê duyệt việc dự trù kinh phí để xây dựng, lắp đặt hoặc thực hiện một công việc nào đó nhằm phục vụ lợi ích của cơ quan/ tổ chức đó, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình dự trù kinh phí

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CÔNG TY….ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr-

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH XIN DỰ TRÙ KINH PHÍ

Về việc dự trù kinh phí ……

-Căn cứ Quyết định số…về việc

-Căn cứ…

Kính gửi: – Tổng giám đốc công ty…

– Trưởng phòng Kế toán công ty…

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu cần thiết để đảm bảo chất lượng công việc. Do thời tiết đang bước vào giai đoạn mùa hè, trời oi bức, nóng nực, không đảm bảo cho nhân viên thực hiện tốt được công việc. Số lượng điều hòa trong Công ty không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, đã sử dụng lâu năm nên hoạt động không ổn định. Phòng….đề xuất Công ty lắp đặt thêm… điều hòa để phục vụ nhân viên trong quá trình làm việc.

Kính trình Tổng giám đốc Công ty cùng các lãnh đạo trong công ty xem xét, phê duyệt dự trù kinh phí để lắp đặt điều hòa như sau:

STT Loại           Thông tin Số lượng Đơn giá Thành tiền
1          
2          
         

Rất mong nhận được sự quan tâm, phê duyệt từ phía Tổng giám đốc cùng các vị lãnh đạo trong công ty./.

Nơi nhận:-Như trên;

 

-Lưu: VP; KT

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com