Tờ trình duyệt kinh phí

Tờ trình duyệt kinh phí là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo gửi đến bộ phận có thẩm quyền giải quyết, phê duyệt việc đề xuất kinh phí để xây dựng, lắp đặt hoặc thực hiện một công việc nào đó nhằm phục vụ lợi ích của cơ quan/ tổ chức đó, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình duyệt kinh phí

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CÔNG TY….

 

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/TTr-

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH DUYỆT KINH PHÍ

Về việc duyệt kinh phí …… 

Kính gửi: – Tổng giám đốc công ty…

– Trưởng phòng Kế toán công ty…

Thực hiện kế hoạch tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng ngày 8-3 cho các nhân viên nữ trong Công ty. Phòng Tài chính- kế hoạch đã lên kinh phí chuẩn bị một số đồ trang trí, các vật dụng, kèm đồ ăn, thức uống,… các vật dụng khác có liên quan nhằm phục vụ cho việc tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng ngày 8-3 cụ thể như sau:

STT Nội dung           Thông tin Số lượng Đơn giá Thành tiền
1          
2          
         

Kính đề nghị Tổng giám đốc cùng các vị lãnh đạo trong công ty xem xét, duyệt chi để các bộ phận nhanh chóng thực hiện kế hoạch./.

Nơi nhận:-Như trên;

 

-Lưu: VT; TC 

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com