Đơn đề nghị bồi thường do hư hỏng xe khi gửi trong bãi

Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191


Khi để xe ở bãi đỗ xe mà bị hư hỏng, chủ xe có quyền yêu cầu đơn vị trông giữ xe có trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về tài sản của mình. Mẫu đơn đề nghị/yêu cầu có nội dung cơ bản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……., ngày ….. tháng ….. năm ………

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
(đối với thiệt hại về tài sản)

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ Hợp đồng gửi giữ số………./HĐGG giữa…….

Kính gửi: Ban quản lý bãi đỗ xe ……………………/ Công ty………..

Tôi là:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………………………cấp ngày:……………..tại: …………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Sự việc dẫn đến trách nhiệm bồi thường:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Trình bày rõ sự việc)

Các thiệt hại xảy ra:

1.Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm.

Tên tài sản:…………………………………………………………………………………………………….

Đặc điểm của tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thước, công dụng, năm sản xuất, xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản…):…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

Tình trạng tài sản (bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng):…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Giá trị tài sản khi mua: ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Giá trị tài sản khi bị xâm phạm: ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Thiệt hại do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có): ……………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

(Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có)

2.Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút)

3.Thiệt hại khác (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo tài liệu chứng minh – nếu có

Căn cứ vào Điều……….. hợp đồng Gửi giữ số ………….. ngày………………… giữa

 Cho nên, tôi có các đề nghị như sau:

– Mức yêu cầu bồi thường thiệt hại dự kiến để khắc phục các hậu quả là ……….. đồng

– Công ty nhanh chóng tiến hành phiên họp gặp mặt để trao đổi về nghĩa vụ bồi thường;

– Trả lời bằng văn bản trong 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu bồi thường này về kế hoạch bồi thường của công ty.

Đề nghị Quý Cơ quan/công ty xem xét, giải quyết bồi thường cho tôi về những thiệt hại trên theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Người yêu cầu bồi thường
(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com