Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là văn bản được cá nhân người lao động sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét, chấp nhận, phê duyệt cho chủ thể này được nghỉ hưu trước tuổi nghỉ hưu chính thức theo quy định của cơ quan, của pháp luật vì một số lý do hợp lý.

Trong một số trường hợp, đơn này cần được làm theo mẫu mà cơ quan/công ty quản lý người lao động ban hành. Trường hợp không yêu cầu trình bày theo mẫu, bạn có thể xem xét mẫu đơn dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XIN NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI 

Kính gửi: – Công ty……………….

– Ban Giám đốc công ty……………..

(Hoặc những chủ thể có thẩm quyền khác tùy thuộc vào vị trí làm việc của bạn trong công ty, cơ quan)

– Căn cứ  Bộ luật lao động năm 2012;

– Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội năm 2014;

– Căn cứ Hợp đồng lao động số…………….. ngày…./…./……. Giữa……….. và……….;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế của bản thân.

Tên tôi là:……………………………             Giới tính:………….

Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………

Xin trình bày với Quý công ty sự việc như sau:

Tôi là:……………… (tư cách làm đơn, ví dụ: là người lao động của Quý công ty theo Hợp đồng lao động số…………… ngày…/…./……..

Thời gian bắt đầu làm việc:……………….

Hiện đang làm việc tại: Phòng/Ban……………………… Văn Phòng/Chi nhánh/Trụ sở công ty

Chức vụ:…………………………

Số sổ Bảo hiểm xã hội:………………. Tham gia bảo hiểm xã hội vào ngày…./…./…….

Tuy nhiên, vì một số lý do sau:

……………………………………………………

……………………………………………………

(Bạn trình bày cụ thể lý do, hoàn cảnh dẫn đến việc bạn làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, trong đó, bạn cần đưa ra một số chi tiết để thuyết phục được chủ thể có thẩm quyền để chủ thể này nhận thấy việc bạn xin nghỉ là hợp lý, đúng theo quy định của pháp luật, của công ty và có thể chấp nhận được, đó có thể là do bạn không đủ sức khỏe để tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu nhưng bạn đã đóng đủ số năm bảo hiểm theo quy định của pháp luật)

Căn cứ Điều 187 Bộ luật lao động năm 2012 quy định:

“Điều 187.Tuổi nghỉ hưu

1.Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

2.Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1 Điều này.

 3.Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định tại khoản 1 Điều này.

4.Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này.”

Tôi nhận thấy, trong trường hợp của tôi, tôi có thể được nghỉ hưu trước tuổi….. (tuổi nghỉ hưu).

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý công ty xem xét, đồng ý và thực hiện thủ tục theo quy định để cho tôi được nghỉ vào trước tuổi, cụ thể là từ ngày…./…../………..

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và xin chịu trách nhiệm về nguyện vọng này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com